Lekári

MUDr. Mária Pardubská

Odborná prax:

1989 – 2016 Praktický lekár pre dospelých,
všeobecná ambulancia pre dospelých
MediPar, s.r.o. Bratislava
1979 – 1989 Praktický lekár pre dospelých
Závodná ambulancia Úsvit Bratislava
1975 – 1979 Lekár na Internom oddelení
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica 

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Hovorová francúzština
Hovorová ruština

MUDr. Eva Tkáčová

Odborná prax:

2012 – 2015 Praktický lekár pre dospelých,
Poliklinika Mlynská dolina Bratislava
2011 – 2012 Praktický lekár pre dospelých,
Medicover Bratislava
2008 – 2012 Praktický lekár pre dospelých,
Asante Bratislava
2004 – 2008 Sekundárny lekár, I. Interná klinika Univerzitná nemocnica akad. L. Dérera Bratislava
2001 – 2004 Sekundárny lekár, Univerzitná nemocnica akad. L. Dérera Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk

MUDr. Emilián Kozma

Prevzal pacientov MUDr. Mudrákovej

Odborná prax:

2010 – 2016 Praktický lekár pre dospelých,
Medilab Bratislava, Poliklinika Terasa Košice, Poliklinika Ergomed Košice, Vranovská nemocnica, Železničná nemocnica Košice
2000 – 2010 Sekundárny lekár
Nemocnica Poprad, Letecká vojenská nemocnica Košice, 1.súkromná nemocnica Košice - Šaca
1993 – 2000 lekár, výskumný pracovník
Ůstav experimentálnej medicíny LF UPJŠ Košice
Ůstav hygieny a epidemiológie Košice

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita P.J. Šafárika Košice
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk
Hovorová ruština

MUDr. Pavol Štefanovič

Odborná prax:

1986 – 2016 Praktický lekár pre dospelých,
všeobecná ambulancia pre dospelých
Praktilek, s.r.o. Bratislava
1983 – 1985 Odb. asistent posudkové lekárstvo
Doškoľovací ústav lekárov Bratislava
1981 – 1982 Všeobecný lekár pre dospelých
Polikliniky Mýtna a Ružinovská Bratislava
1974 – 1980 Sekundárny lekár Interné a Infekčné odd. Nemocnice Zvolen a Banská Bystrica
1971 – 1973 Asistent - učiteľ
Katedra lekárskej mikrobiológie a imunológie
Lekárska fakulta UK Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Hovorová angličtina
 

MUDr. Zuzana Hromjaková

Materská dovolenka – ordinuje MUDr. Kozma 

Odborná prax:

2014 – 2016 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Dôvera ZP Bratislava
2013 Lekár na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých Šaľa
2009 – 2013 Lekár na ambulancii Fyziatrie a Neurológie M.V. Pharma Bratislava
2007 – 2008 Sekundárny lekár, Neurologické odd. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2005 – 2007 Sekundárny lekár, Neurologické odd.
Letecká vojenská nemocnica Košice

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita P.J. Šafárika Košice
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk

MUDr. Anna Mudráková (Danková)

Materská dovolenka – ordinuje MUDr. Kozma

Odborná prax:

2010 – 2014 Lekár na Ambulancii všeobecného lekára pre dospelých,
Ministerstvo spravodlivosti, Bratislava
2010 – 2013 Špecializačná príprava v odbore všeobecné lekárstvo, Nemocnica sv. Michala, Univerzitná Nemocnica Bratislava
2010 Lekár na centrálnom príjme UNB ak. L.Dérera, Bratislava 

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk
Hovorová nemčina


Zdravotné sestry

Martina Machová
Miroslava Hricová
Jana Pavolová
Nikola Belayová
Michaela Sviatkovská

 

Máte záujem pracovať v našej ambulancii? Napíšte na praca@praktickaambulancia.sk