Lekári

MUDr. Martin Psica

Odborná prax:
2012 – 2015 Praktický lekár pre dospelých,
Piešťany, Senica, Trnava
2008 – 2011 Ambulantný lekár,
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
1996 – 2008 Sekundárny lekár,
Interné a doliečovacie oddelenie,
Nemocnica A. Wintera Piešťany

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk

MUDr. Mariana Čapeľová

Odborná prax:
2006 – 2015 Lekár záchrannej zdravotnej služby,
Falck Záchranná Trnava
2004 – 2006 Lekár záchrannej zdravotnej služby,
Fakultná nemocnica Trnava
1997 – 2004 Lekár anesteziológ,
Oddelenie Anesteziológie a Intenzívnej medicíny
Nemocnica Sv. Lukáša Galanta

Vzdelanie:
Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk
Ruský jazyk

MUDr. Silvia Štrbáková

Odborná prax:
2012 – súčasnosť Lekár operátor,
Falck Záchranná Trnava
2009 – 2011 Lekár záchrannej zdravotnej služby,
Life Star Emergency Trnava
2006 – 2009 Lekár záchrannej zdravotnej služby,
Emergency Medical Service Trnava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk


Zdravotné sestry

Gabriela Škumátová
Natália Melichárková
Marcela Zánová

 

Máte záujem pracovať v našej ambulancii? Napíšte na praca@praktickaambulancia.sk