Lekári

MUDr. Angeliki Hoffmannová

2011 – 2013 Lekár I. Interná klinika, Nemocnica Staré Mesto Bratislava
2004 – 2008 Lekár Geriatrická klinika, Nemocnica Podunajské Biskupice, Bratislava
2002 – 2003 Lekár Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb, Nemocnica Staré Mesto Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Pavlína Bukovinová

2008 – 2020 Lekár Klinika infektológie a georgrafickej medicíny 
Univerzitná Nemocnica ak. L.Dérera Bratislava
2006 – 2008 Lekár Infekčná klinika
Fakultná nemocnica Trnava
2002 – 2006 Lekár Interná klinika
Nemocnica Staré Mesto Bratislava
2001 – 2002 Lekár Interné oddelenie
NsP Milosrdní bratia Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Marek Tomčala

2016 – 2018 Sekundárny lekár Centrálne prijímacie oddelenie Univerzitná Nemocnica Ružinov Bratislava
2014 – 2016 Sekundárny lekár Geriatrická klinika Nemocnica Podunajské Biskupice Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

 

MUDr. Dagmar Novotná

2009 – 2015 Praktický lekár pre dospelých,
PS Medical Care, Pro Bios, Poliklinika Karlova Ves Bratislava
2008 - 2009 Lekár na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, Prosanus Bratislava
2004 - 2007 Lekár v atestačnej príprave, Nemocnica sv. Michala Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Diana Rimesova

Materská dovolenka
2018 – 2020 Lekár Interné oddelenie
Nemocnica s poliklinikou Malacky
2015 – 2018 Lekár Ambulancia všeobecného lekárstva pre dospelých, Lekár PZS
Falck Healthcare Bratislava
2013 – 2014 Lekár Ambulancia rodinného lekárstva Turia Poľana, Ukrajina

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Slovenská zdravotnícka univerzita
Odbor: všeobecné lekárstvo - lekár v predatestačnej príprave
Lekárska fakulta Užhorodská národná univerzita
Odbor: rodinné lekárstvo

 

MUDr. Ivana Adamcová

Materská dovolenka
2010 – trvá Lekár Centrálne prijímacie oddelenie Univerzitná Nemocnica ak. L.Dérera, Bratislava
2013 – 2014 Lekár Osteologická ambulancia
Fidelitas, Bratislava
2009 – 2010 Lekár Interné oddelenie
Nemocnica Dolný Kubín

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo


Zdravotné sestry

Darina Ožvoldíková
Jana Horniačková
Viktória Sýkorová
Dominika Šugárová
Janka Kráľová
Monika Sórádová

 google-site-verification: google3cca153d99143385.html