Lekári

MUDr. Ignác Kubica

2011 – 2021 Lekár
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana
Prešov
2010 – 2016 Lekár
Rýchla lekárska pomoc
Košická záchranná služba a.s.
FNsP J.A.Reimana Prešov

Vzdelanie:
Lekárska fakulta
Univerzita Palackého Olomouc
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Katarína Kuzmiaková

2009 – trvá Lekár
Oddelenie infektológie, Geriatrické oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana
Prešov
2007 – 2008 Interné oddelenie
Ústredná vojenská nemocnica Praha
Nemocnica Mladá Boleslav

Vzdelanie:
1. Lekárska fakulta
Univerzita Karlova Praha
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Martina Jakubčová

2016 – 2022 Lekár
Kardiocentrum
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana
Prešov
2012 – 2016 Lekár
Interné odd., Kardiologická klinika
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Vzdelanie:
Lekárska fakulta
Univerzita P.J.Šafárika Košice
Odbor: všeobecné lekárstvo


Zdravotné sestry

Andrea Hamajdáková
Lívia Schlosserová
Bianka Koločíková
Mária Tomková