Lekári

MUDr. Ignác Kubica

2011 – 2021 Lekár
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana
Prešov
2010 – 2016 Lekár
Rýchla lekárska pomoc
Košická záchranná služba a.s.
FNsP J.A.Reimana Prešov

Vzdelanie:
Lekárska fakulta
Univerzita Palackého Olomouc
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Adriana Capáková

1997 – trvá Lekár
Oddelenie infektológie
Klinika vnútorného lekárstva
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana
Prešov
2008 Atestácia Všeobecné lekárstvo pre dospelých
2005 Atestácia Infektológia
2001 Atestácia Interné lekárstvo

Vzdelanie:
3. Lekárska fakulta
Univerzita Karlova Praha
Odbor: všeobecné lekárstvo


Zdravotné sestry

Lucia Adamecká
Michaela Baňasová
Mária Tomková