Lekári

MUDr. Mária Pardubská

1989 – 2016 Praktický lekár pre dospelých,
všeobecná ambulancia pre dospelých
MediPar, s.r.o. Bratislava
1979 – 1989 Praktický lekár pre dospelých
Závodná ambulancia Úsvit Bratislava
1975 – 1979 Lekár na Internom oddelení
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica 

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Michal Vlčko

2018 – 2023 Praktický lekár pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých Košice
2014 – 2018 Lekár
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
2009 – 2013 Sekundárny lekár
Fakultná Nemocnica Banská Bystrica
Fakultná Nemocnica Skalica

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita P.J.Šafárika Košice
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Marcela Rosenbergová

2015 – 2018 Všeobecný lekár a internista
Falck Healthcare a.s. Bratislava
Hedak a.s. Bratislava
1995 – 2015 Praktický lekár pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
MD plus, s.r.o. Bratislava
1986 – 1997 Lekár Interná klinika
Národný onkologický ústav Bratislava
1985 – 1986 Sekundárny lekár Interné oddelenie
Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Marián Janík

2019 – 2021 Lekár Centrálne prijímacie oddelenie Univerzitná nemocnica Ružinov Bratislava
2019 – trvá Lekár Ambulantná pohotovostná služba Bratislava
2019 Lekár Urologické oddelenie Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta
2018 – 2019 Lekár Klinika úrazovej chirugie
Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre, Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Diana Kulišková

2022 – 2023 Sekundárny lekár
Odd. imunológie a alergológie
Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava
2021 – 2022 Sekundárny lekár
Urgentná príjmová amb., Interné klinika
Nemocnica Staré mesto UNB Bratislava
2019 – 2021 Sekundárny lekár
Klinika vnútorného lekárstva
Fakultná nemocnica Trnava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Lekárska fakulta SZU Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo


Zdravotné sestry

Martina Machová
Nikola Šalíková
Lucia Hujová
Annamária Gyorgyová
Mária Polláková
Vladimíra Fiačanová