Lekári

MUDr. Mária Pardubská

1989 – 2016 Praktický lekár pre dospelých,
všeobecná ambulancia pre dospelých
MediPar, s.r.o. Bratislava
1979 – 1989 Praktický lekár pre dospelých
Závodná ambulancia Úsvit Bratislava
1975 – 1979 Lekár na Internom oddelení
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica 

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Alena Ďurkovská

2011 – 2019 Praktický lekár pre dospelých
Zbor väzenskej a justičnej stráže Prešov
1995 – 2011 Praktický lekár pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Allmed, s.r.o. Bratislava
1987 – 1995 Praktický lekár pre dospelých
Nemocnica s poliklinikou Kramáre Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Marcela Rosenbergová

2015 – 2018 Všeobecný lekár a internista
Falck Healthcare a.s. Bratislava
Hedak a.s. Bratislava
1995 – 2015 Praktický lekár pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
MD plus, s.r.o. Bratislava
1986 – 1997 Lekár Interná klinika
Národný onkologický ústav Bratislava
1985 – 1986 Sekundárny lekár Interné oddelenie
Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Abdolreza Majidi

2013 – 2019 Lekár - Odborný asistent
Lekárska fakulta UK Bratislava
2014 – 2018 Obhliadajúci lekár - Coroner
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
2009 – 2012 Lekár – Vysokoškolský asistent
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
2005 – 2012 Lekár - Patológ
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1995 – 1998 Vysokoškolský laborant
Patobiologické laboratórium Danesh
Teherán, Irán

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo
Azad Univerzita lekárskych vied,
Fakulta laboratórnych vied, Teherán, Irán

MUDr. Marián Janík

2019 – 2021 Lekár Centrálne prijímacie oddelenie Univerzitná nemocnica Ružinov Bratislava
2019 – trvá Lekár Ambulantná pohotovostná služba Bratislava
2019 Lekár Urologické oddelenie Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta
2018 – 2019 Lekár Klinika úrazovej chirugie
Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre, Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo


Zdravotné sestry

Martina Machová
Nikola Šalíková
Mária Rosenbergová
Jana Horváthová
Lena Čordášová