Lekári

MUDr. Mária Pardubská

Odborná prax:

1989 – 2016 Praktický lekár pre dospelých,
všeobecná ambulancia pre dospelých
MediPar, s.r.o. Bratislava
1979 – 1989 Praktický lekár pre dospelých
Závodná ambulancia Úsvit Bratislava
1975 – 1979 Lekár na Internom oddelení
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica 

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Hovorová francúzština
Hovorová ruština

MUDr. Alena Ďurkovská

Odborná prax:

2011 – 2019 Praktický lekár pre dospelých
Zbor väzenskej a justičnej stráže Prešov
1995 – 2011 Praktický lekár pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Allmed, s.r.o. Bratislava
1987 – 1995 Praktický lekár pre dospelých
Nemocnica s poliklinikou Kramáre Bratislava

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk
Ruský kazyk

MUDr. Zuzana Hromjaková

Prevzala pacientov MUDr. Pavelovej 

Odborná prax:

2014 – 2016 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Dôvera ZP Bratislava
2013 Lekár na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých Šaľa
2009 – 2013 Lekár na ambulancii Fyziatrie a Neurológie M.V. Pharma Bratislava
2007 – 2008 Sekundárny lekár, Neurologické odd. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2005 – 2007 Sekundárny lekár, Neurologické odd.
Letecká vojenská nemocnica Košice

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita P.J. Šafárika Košice
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk

MUDr. Rastislav Gašpar

Odborná prax:

2018 – 2019 Sekundárny lekár v atestačnej príprave Všeobecné lekárstvo pre dospelých
Bratislava
2013 – 2018 Lekár, Manažér pre zdravotnú starostlivosť Slovenské liečebné kúpele
Piešťany
1996 – 2012 Lekár – manažér pre originálne lieky
Merck Sharp Dohme, Bratislava
1992 – Lekár Urologické oddelenie
Fakultná nemocnica Trnava

Vzdelanie:
Jesseniova Lekárska fakulta UK Martin
Odbor: všeobecné lekárstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk
Hovorová nemčina
Hovorová ruština

 

MUDr. Abdolreza Majidi

Odborná prax:

2013 – 2019 Lekár - Odborný asistent
Lekárska fakulta UK Bratislava
2014 – 2018 Obhliadajúci lekár - Coroner
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
2009 – 2012 Lekár – Vysokoškolský asistent
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
2005 – 2012 Lekár - Patológ
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1995 – 1998 Vysokoškolský laborant
Patobiologické laboratórium Danesh
Teherán, Irán

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo
Azad Univerzita lekárskych vied,
Fakulta laboratórnych vied, Teherán, Irán

Jazykové znalosti:
Perzský jazyk
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Hovorová nemčina

 


Zdravotné sestry

Annamária Gyorgyová
Beáta Newmanová
Paulína Volgyiová
Mária Rosenbergová
Lena Čordášová