Pridajte sa k viac ako 50.000 spokojným pacientom!

Vyberte si spôsob registrácie, ktorý vám vyhovuje:

1. Cez internet

  • Vyplňte Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo na svojom počítači - formulár TU vytlačte a podpíšte.
  • Doručte emailom, poštou alebo osobne do ambulancie.   Zároveň môžete vyplniť a doručiť zdravotný dotazník TU.
 

2. Osobne na recepcii

  • Navštívte ambulanciu kedykoľvek bez objednania počas ordinačných hodín
  • Vyplníme s vami Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 

Všetko vybavíme za vás! Prenesieme vám zdravotnú kartu

Zariadime komunikáciu s vašim doterajším lekárom a poisťovňou, ako aj prenos zdravotnej dokumentácie

 
  • Dohodu s Praktická Ambulancia, s.r.o. môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR.
  • Podmienkou pre uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je aspoň 6 mesiacov trvajúca registrácia u doterajšieho všeobecného praktického lekára.
  • Uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa vašim novým všeobecným praktickým lekárom stáva lekár Praktickej Ambulancie.
  • Zdravotnú starostlivosť poskytujeme za poplatok cudzincom, samoplatcom a občanom SR so zdravotným poistením v cudzine.
 

Všeobecné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti TU