Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia platný od 1.2.2024

 

  Cena v EUR
Preventívne prehliadky
Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia 1x za 2 roky, darcovia krvi raz ročne.
     
Komplexná preventívna prehliadka samoplatcovia 100
Doplatok ku Zákonnej preventívnej prehliadke (Pacienti do 40 rokov) 70
Doplatok ku Zákonnej preventívnej prehliadke (Pacienti nad 40 rokov) 40
Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta
Vyšetrenie CRP 10
Vyšetrenie EKG 15
Vyšetrenie krvi (skupina, HIV, alkohol, cukor), stolice na okultné krvácanie 15
Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie 10
Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov 10
Podanie 1 infúzie 20
Podanie 5 infúzií 75
Lekárska správa/potvrdenie vydané v cudzom jazyku 60
Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti* 30
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti/stavu
A - ceny pre pacientov, ktorí ABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
B - ceny pre pacientov, ktorí NEABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.
  A B
Štúdium, škola, brigády 20 30
Zamestnanie, práca, šport, vodičský preukaz, zdravotný preukaz 50 60
Pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta 50 60
Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy 50 60
Komerčné poisťovne 50 60


*Nekapitovaní pacienti (pacienti bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) - občania SR bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, občania SR so zdravotným poistením v cudzine, cudzinci. Pokiaľ sú potrebné ďalšie vyšetrenia/zdravotnícke výkony, tak budú spoplatnené podľa cenníka.

Platba v ambulancii je možná len v hotovosti, neprijímame platobné karty.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti TU