Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke

Získajte prehľad o vašom zdravotnom stave a zdravotných rizikách skôr ako vás prekvapí nejaké vážne ochorenie.
Bezplatná preventívna prehliadka pre registrovaných pacientov! Registrujte sa TU

  • Zadarmo
  • Bez čakania
  • 12 hodín denne

 

Čo vás čaká na preventívnej prehliadke?

1. Registrácia

Zaregistrujte sa cez internet TU alebo v ambulancii bez objednania počas ordinačných hodín, zdravotná sestra s vami vyplní registračnú dohodu TU a zdravotný dotazník TU. Zdravotná sestra vás tiež objedná na laboratórne odbery.

2. Laboratórne odbery

Laboratórne rozbory krvi a moču poskytnú lekárovi diagnosticky cenné údaje o vašom zdravotnom stave. Zdravotná sestra vám tiež zmeria tlak, tepovú frekvenciu, výšku a hmotnosť. Zároveň vyšetrí váš zrak, farbocit a sluch.

3. Anamnéza

Lekár s vami prekonzultuje vašu osobnú, rodinnú a sociálnu anamnézu, subjektívne ťažkosti a návyky, aby sa dozvedel čo najviac o vašom zdravotnom stave a zdravotných rizikách.

4. Fyzikálne vyšetrenie

Lekár vás komplexne vyšetrí “od hlavy po päty”; medzi iným vyšetrí ústnu dutinu, krk, lymfatické uzliny, štítnu žľazu, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbta a hrudníka, obličky, brucho, dolné končatiny na opuchy a kŕčové žily, vyšetrenie kože.

5. Vyhodnotenie zdravotného stavu

Diagnostický záver, doporučenia na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu, návrhy na ďalšie vyšetrenia, písomná záverečná správa.

Preventívna prehliadka je bezplatná v rozsahu stanovenom zákonom, podmienkou je registrácia TU.


Vyberte si z našej ponuky preventívnych prehliadok

 

Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia
1x za 2 roky v rozsahu stanovenom zákonom.
Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia
1x za 2 roky v rozsahu stanovenom zákonom.
  L LEKÁRSKA Z ZÁKONNÁ Zk ZÁKLADNÁ K KOMPLEXNÁ
Zdravotný dotazník
Zdravotný dotazník Vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, zdravotných ťažkostiach a rizikách
Fyzikálne vyšetrenie
Fyzikálne vyšetrenie Meranie vitálnych funkcií - krvný tlak, pulz, výška, hmotnosť
Vyšetrenie zraku, farbocitu a sluchu
Laboratórne vyšetrenie krvi
Laboratórne vyšetrenie krvi Zápalové parametre - Sedimentácia  
Krvný obraz  
Cukor v krvi - Glykémia  
Obličkové funkcie - Kreatinín  
Pečeňové parametre - ALT, AST, GMT    
Cholesterol - Lipidový profil, HDL, LDL, TGL    
Mineralogram (Na, K, Cl)      
CRP (zápalový parameter)      
Zrážavé faktory - Quick test      
Očkovania
Očkovania Kontrola stavu, hlavne tetanus
Vyšetrenie moču
Vyšetrenie moču Chemicky, sedimentácia  
EKG
EKG Neinvazívne vyšetrenie srdca
*Pacienti starší ako 40 rokov
  * *
Stolica
Stolica Test na okultné krvácanie
*Pacienti starší ako 40 rokov
  * *
Anamnéza
Anamnéza Osobná a rodinná anamnéza, subjektívne ťažkosti a vitálne funkcie, abúzy
Lekárske vyšetrenie
Lekárske vyšetrenie Komplexne „od hlavy po päty“, najmä hlava, ústna dutina, krk - lymfatické uzliny, štítna žľaza, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbtice ahrudníka, vyšetrenie obličiek a brucha, dolné končatiny na opuchy, kŕčové žily apokožka celého tela
Vyhodnotenie
Vyhodnotenie Diagnostický záver a doporučenie potrebnej liečby
Cena v EUR
Cena v EUR   40 - 65 90
Doplatok v EUR
Doplatok v EUR ku Zákonnej preventívnej prehliadke     50 65
✓ - zdravotnícky výkon zahrnutý v rámci prehliadky
* - zdravotnícky výkon pre definovanú skupinu pacientov
L - LEKÁRSKA
Z - ZÁKONNÁ
Zk - ZÁKLADNÁ
K - KOMPLEXNÁ