Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke

Získajte prehľad o vašom zdravotnom stave a zdravotných rizikách skôr ako vás prekvapí nejaké vážne ochorenie.
Bezplatná preventívna prehliadka pre registrovaných pacientov! Registrujte sa TU

  • Zadarmo
  • Bez čakania
  • 12 hodín denne

 

Čo vás čaká na preventívnej prehliadke?

1. Registrácia

Zaregistrujte sa cez internet TU alebo v ambulancii bez objednania počas ordinačných hodín, zdravotná sestra s vami vyplní registračnú dohodu TU a zdravotný dotazník TU. Zdravotná sestra vás tiež objedná na laboratórne odbery.

2. Laboratórne odbery

Laboratórne rozbory krvi a moču poskytnú lekárovi diagnosticky cenné údaje o vašom zdravotnom stave. Zdravotná sestra vám tiež zmeria tlak, tepovú frekvenciu, výšku a hmotnosť. Zároveň vyšetrí váš zrak, farbocit a sluch.

3. Anamnéza

Lekár s vami prekonzultuje vašu osobnú, rodinnú a sociálnu anamnézu, subjektívne ťažkosti a návyky, aby sa dozvedel čo najviac o vašom zdravotnom stave a zdravotných rizikách.

4. Fyzikálne vyšetrenie

Lekár vás komplexne vyšetrí “od hlavy po päty”; medzi iným vyšetrí ústnu dutinu, krk, lymfatické uzliny, štítnu žľazu, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbta a hrudníka, obličky, brucho, dolné končatiny na opuchy a kŕčové žily, vyšetrenie kože.

5. Vyhodnotenie zdravotného stavu

Diagnostický záver, doporučenia na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu, návrhy na ďalšie vyšetrenia, písomná záverečná správa.

Preventívna prehliadka je bezplatná v rozsahu stanovenom zákonom, podmienkou je registrácia TU.


Získajte komplexný obraz za výhodný doplatok

 

Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia
1x za 2 roky v rozsahu stanovenom zákonom, darcovia krvi raz ročne.
Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia
1x za 2 roky v rozsahu stanovenom zákonom, darcovia krvi raz ročne
    Z40- ZÁKONNÁ DO 40 ROKOV Z40+ ZÁKONNÁ NAD 40 ROKOV K KOMPLEXNÁ
Zdravotný dotazník
Zdravotný dotazník Vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, zdravotných ťažkostiach a rizikách  
Fyzikálne vyšetrenie
Fyzikálne vyšetrenie Meranie vitálnych funkcií - krvný tlak, pulz, výška, hmotnosť
Vyšetrenie zraku, farbocitu a sluchu
 
Laboratórne vyšetrenie krvi
Laboratórne vyšetrenie krvi Krvný obraz  
Cukor v krvi - Glykémia  
Obličkové funkcie - Kreatinín  
Základné pečeňové parametre - ALT, GMT  
Rozšírené pečeňové parametre - Bilirubín, AST, ALP  
Cholesterol - Lipidový profil, HDL, LDL, TGL  
Mineralogram (Na, K, Cl)  
CRP (zápalový parameter)  
Zrážavé faktory - Quick test  
 Vyšetrenie moču
Vyšetrenie moču Chemicky, sedimentácia  
Stolica
Stolica Test na okultné krvácanie  
EKG
EKG Neinvazívne vyšetrenie srdca  
Očkovania
Očkovania Kontrola stavu, hlavne tetanus  
Anamnéza
Anamnéza Osobná a rodinná anamnéza, subjektívne ťažkosti a vitálne funkcie, abúzy  
Lekárske vyšetrenie
Lekárske vyšetrenie Komplexne „od hlavy po päty“, najmä hlava, ústna dutina, krk - lymfatické uzliny, štítna žľaza, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbtice ahrudníka, vyšetrenie obličiek a brucha, dolné končatiny na opuchy, kŕčové žily apokožka celého tela  
Vyhodnotenie
Vyhodnotenie Diagnostický záver a doporučenie potrebnej liečby  
Doplatok v EUR
Doplatok v EUR ku Zákonnej preventívnej prehliadke   70 40  
Cena v EUR
Cena v EUR Samoplatcovia       100
✓ - výkony zahrnuté v prehliadke
€ - doplatkové výkony
Z40- - ZÁKONNÁ DO 40 ROKOV
Z40+ - ZÁKONNÁ NAD 40 ROKOV
K - KOMPLEXNÁ