Lekári

MUDr. Martin Psica

2012 – 2015 Praktický lekár pre dospelých,
Piešťany, Senica, Trnava
2008 – 2011 Ambulantný lekár,
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
1996 – 2008 Sekundárny lekár,
Interné a doliečovacie oddelenie,
Nemocnica A. Wintera Piešťany

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Katarína Kosová

2021 – 2023 Sekundárny lekár,
Interné oddelenie, Fakultná Nemocnica
Trnava
2015 – 2020 Materská dovolenka
2014 – zaradenie do rezidentského programu
Všeobecné lekárstvo pred dospelých

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Monika Martináková

2016 – 2021 Sekundárny lekár Interné oddelenie,
Nemocnica s poliklinikou Galanta
2021 Sekundárny lekár Geriatrické oddelenie,
Nemocnica s poliklinikou Galanta

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Mohammed Shudeiwa

2021 – trvá Lekár záchranár
Rýchla Lekárska Pomoc
Life Star Emergency Šaľa
2018 – 2021 Sekundárny lekár
Urgentný príjem a Geriatrické Odd.
Nemocnica s poliklinikou Malacky

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Odbor: všeobecné lekárstvo

Zdravotné sestry

Natália Melichárková
Marcela Zánová
Lucia Pinčárová
Veronika Kráľovičová
Silvia Mikulová
Lucia Melúchová