Lekári

MUDr. Marta Šošková

2015 – 2021 Praktický lekár pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Pro Benefit Teplička nad Váhom
2009 – 2015 Lekár Interné oddelenie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Vzdelanie:
Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Michal Dauda

2022 Všeobecný lekár pre dospelých
Praktická Ambulancia
2019 – 2022 Sekundárny lekár v predatestačnej príprave v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých
Klinika vnútorného lekárstva
Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok

Vzdelanie:
Lekárska fakulta
Univerzita Palackého Olomouc
Odbor: všeobecné lekárstvo

 

MUDr. Miroslav Angelovič

2019 – 2020 Hlavný posudkový lekár OS SR,
Ministerstvo obrany SR
2006 – 2020 Lekár profesionálny vojak
Ůstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Zvolen
1998 – 2006 Vedúci lekár
Ůstav pre výkon trestu Ružomberok
1989 – 1998 Sekundárny lekár
Vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Vzdelanie:
Vojenská lekárska akadémia
Univerzita J.E.Purkyne Hradec Králové
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Julie Zahradnická

Materská dovolenka

2019 – Praktický lekár pre dospelých
Praktická Ambulancia
2016 – 2019 Lekár I. interná klinika
Univerzitná nemocnica Martin

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Plzeň
Univerzita Karlova Praha
Odbor: všeobecné lekárstvo

 


Zdravotné sestry

Andrea Klocáňová
Natália Papučíková
Lucia Mierisová
Alžbeta Součeková
 

 


google-site-verification: google3cca153d99143385.html