Lekári

MUDr. Marta Šošková

2015 – 2021 Praktický lekár pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Pro Benefit Teplička nad Váhom
2009 – 2015 Lekár Interné oddelenie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Vzdelanie:
Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Eva Kováčová, PhD.

2019 – 2021 Hospic Milosrdných sestier
Trenčín
2016 – 2019 Lekár
Klinika pneumológie a ftizeológie
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Univerzitná Nemocnica Martin

Vzdelanie:
Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Michal Dauda

2022 Všeobecný lekár pre dospelých
Praktická Ambulancia
2019 – 2022 Sekundárny lekár v predatestačnej príprave v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých
Klinika vnútorného lekárstva
Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok

Vzdelanie:
Lekárska fakulta
Univerzita Palackého Olomouc
Odbor: všeobecné lekárstvo

 

MUDr. Julie Zahradnická

Materská dovolenka

2019 – Praktický lekár pre dospelých
Praktická Ambulancia
2016 – 2019 Lekár I. interná klinika
Univerzitná nemocnica Martin

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Plzeň
Univerzita Karlova Praha
Odbor: všeobecné lekárstvo

 


Zdravotné sestry

Andrea Klocáňová
Natália Papučíková
Lucia Mierisová
Alžbeta Součeková