Lekári

MUDr. Julie Zahradnická

2019 – Praktický lekár pre dospelých
Praktická Ambulancia
2016 – 2019 Lekár I. interná klinika
Univerzitná nemocnica Martin
2015 stáž Eramus Innsbruck

Vzdelanie:
Lekárska fakulta Plzeň
Univerzita Karlova Praha
Odbor: všeobecné lekárstvo

MUDr. Eva Kováčová, PhD.

Prevzala pacientov MUDr. Chlebo Jenčovej

2019 – 2021 Hospic Milosrdných sestier
Trenčín
2016 – 2019 Lekár
Klinika pneumológie a ftizeológie
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Univerzitná Nemocnica Martin

Vzdelanie:
Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
Odbor: všeobecné lekárstvo


Zdravotné sestry

Andrea Klocáňová
Natália Papučíková
Kristína Porubcová